welkom

a priori Welkom

Welkom is de naam van mijn geboortestad
Welkom zegt mijn geboortecertificaat
Welkom zegt mijn identiteitskaart

Welkom zegt mijn paspoort Welkom
zegt mijn voorlopige verblijfsvergunning
ik behoor het nu te weten

zo lang al zwerf ik ver buiten die stadspoort
dat ik misschien een keertje naar Welkom
terug moet om het nooit weer te vergeten

a posteriori Welkom

by gebrek aan beter weet is ek bogronds gebore in Welkom

Welkom sê my geboortesertifikaat
& die duiwe fladder op uit die park
bo-oor die kloktoring langs Stateway

Welkom sê my ID

Welkom sê my nuwe paspoort
agteraf beskou het die duiwe toe al in die bos geland
langs die ou hogeschool wat doodloop in ’n T

ondergronds voel ek ’n klont van ’n kopskuif

& is ek ver anderkant my kindertyd se mynhope
as die duiwe aanhou koer: jy’t vergeet vergeet
Welkom is ’n woord wat sê wat dit sê

gaan ondergrond & delf na weet soos in wéét

 

kopskuif nw.
mentaliteitswijziging # ’n kopskuif maak (grondig) je mentaliteit veranderen

uit Amalgaam (2015)
Uitgeverij IJzer, Utrecht