Amalgaam

recensies

Brabant Cultureel / Brabant Literair (CUBRA) (64ste jaargang, nummer 5, okt. 2015)

Er staan mooie gedichten in de bundel, en ik beperk me nu even tot die van Carina van der Walt, zonder de Vlaamse Amsterdammer Martin daarmee tekort te willen doen. … Zo vinden we onder de gedichten die over mensen gaan een actueel gedicht over aangespoelde drenkelingen op Lampedusa, bootramp by Lampedusa.  Er een gedicht over haar vader, maar ook over Kevin Carter, de fotograaf uit Johannesburg die in 1994 de Pullitzerprijs voor fotografie won en enkele maanden later een eind aan zijn leven maakte. Hij had teveel ellende gezien en was in 1993 valselijk beschuldigd van het uitbuiten van het leed tijdens de hongersnood in Soedan. Van der Walt schreef met laaste woorde vir Kevin Carter een gedicht dat een Bijbelse toon combineert met het woordspel en ritme van een kinderrijmpje. In het Nederlands zou dat al gauw gekunsteld en misplaatst zijn, maar in het Afrikaans kan dit naar mijn gevoel een klassiek gedicht worden.
Lauran Toorians
Lees verder

Versindaba (01-11-2015)

Amalgaam is een verlengstuk van het woordenboek ANNA (Afrikaans-Nederlands; Nederlands-Afrikaans), dat in eerste instantie een vertaalwoordenboek lijkt maar tegelijkertijd het eerste geamalgameerde woordenboek ter wereld is. Het amalgamatiemodel gaat ervan uit dat twee nauw verwante talen als het Afrikaans en het Nederlands niet afzonderlijk beschreven of vertaald dienen te worden, maar samen, als waren zij één taal. Vanuit die gedachte schreef het tweetal ook Amalgaam, waarin het zowel taalkundig als letterkundig grenzen aftast en overschrijdt. De Afrikaanse en Nederlandse gedichten in dit boek worden niet gescheiden per taal gepresenteerd: ze staan, alfabetisch op titel gerangschikt, samen als waren zij (ANNA indachtig) van een en dezelfde taal.
Bert Bevers
Lees verder 

Fleursdumal (04-12-2015)

Amalgaam is een eerste voorzichtig experiment. De bundel is in zijn huidige vorm een gedegen bloemlezing waarin gedichten op elkaar gestapeld zijn die samen een mooi beeld geven van twee nogal verschillende dichters. Twee voor de prijs van een, zogezegd. Beiden hebben een prettige stijl die de ander niet in de weg zit. Martin is wat serieuzer en plechtstatiger, en Van der Walt wat levendiger en politieker – bijvoorbeeld over de betekenis van bootramp by Lampedusa voor het zelfbeeld van Europa. Met name de gedichten van Van der Walt geven de indruk dat ze geschreven zijn voor een bezielende voordracht. …
Amalgaam is de eerste speelse stap op een veelbelovende pad, en hopelijk zetten Van der Walt en Martin aangemoedigd door het succes van hun geslaagde dubbelbundel door met dit experiment – alleen of met hulp van anderen.
Michiel Leenaars
Lees verder 

Literair Nederland (11-09-2016)

De bijdrage van Carina van der Walt is van een andere orde. … Waar Martin met name over zichzelf dicht, soms een ‘jij’ introducerend, pakt Van der Walt alle onderwerpen aan waar ze door verwonderd wordt. Zoals het ironische en directe Vespa-verhuring.
Het is voor Nederlandse lezers een fraai spel tussen de betekenis van woorden en de nuchtere eenvoud van hun verschijning. Dat een ‘bromponie’ staat voor een scooter en een ‘sjoebroekie’ hotpants betekent, mag in een poëtische wereld tot een verrassende bijdrage worden gerekend. Hoe Van der Walt de ‘meisies’ verbindt met het ‘varkleerbeursie’ van de ‘gulsige reisiger’ is een mooie observatie. Om even later een paar prachtige regels over twee vrienden te schrijven in voorlaaste woorde oor Mandela.
Hier werkt taal als katalysator om de prachtige tegenstelling tevoorschijn te toveren: twee grote mannen in een kleine ontmoeting. De boksmetaforen werken als magische begrippen om de politicus en de sportman te typeren. Het fijne voetenwerk, hoofdschuddend en dansend raak te slaan en aan het einde proberen weg te duiken voor ‘die uitklophou van die tyd’.
André van Dijk
Lees verder 

Extra

Brabants Dagblad (02-02-2016) Henri van der Steen
Media 24 – BEELD (10-03-2016) Willem de Vries
LitNet-onderhoud (10-08-2016) Naomi Meyer
Lees verder