potlood

Op deze website vind je mijn gedichten die geschreven zijn in twee zustertalen, Afrikaans en Nederlands. De talen verrijken elkaar qua woordenschat, muzikaliteit en culturele  achtergrond.
  Voor mij zijn gedichten stukjes ecomprimeerde taal die de karaktertrekken van een taal duidelijk belichten.

Mijn fascinatie voor ruimtelijk georiënteerde kunst werd geprikkeld toen ik naar Nederland verhuisde. Verslaggeving van kunst in de openbare ruimte omvat beelden op pleinen of in parken, installaties in musea, happenings op straat met veel publiek en land art in afgelegen landschappen zonder publiek. Verslaggeving van ruimtelijk georiënteerde kunst gaat verder.
Het sluit ook kunst in die over ruimte gaat en uitgedrukt wordt in fotografie, films en animatie.

Op deze website vind je mijn gedichten die geschreven zijn in
twee zustertalen, Afrikaans en Nederlands. De talen verrijken
elkaar qua woordenschat, muzikaliteit en culturele achtergrond.
Voor mij zijn gedichten stukjes gecomprimeerde taal die de
karaktertrekken van een taal duidelijk belichten.

Mijn fascinatie voor ruimtelijk georiënteerde kunst werd
geprikkeld toen ik naar Nederland verhuisde. Verslaggeving
van kunst in de openbare ruimte omvat beelden op pleinen of in
parken, installaties in musea, happenings op straat met veel
publiek en land art in afgelegen landschappen zonder publiek.
Verslaggeving van ruimtelijk georiënteerde kunst gaat verder.
Het sluit ook kunst in die over ruimte gaat en uitgedrukt wordt in
fotografie, films en animatie.

Ik schrijf uit verwondering of verontwaardiging.

stabilo3

Tot slot treedt er een wisselwerking op tussen poëzie en kunst. Ik schrijf vaak gedichten over kunst. Dit fenomeen staat literair bekend als ekphrasis. Ekphrasis is de vertaling van een kunstwerk in een andere medium: in mijn geval woordkunst over visuele kunst.

Tot slot treedt er een wisselwerking op tussen poëzie en kunst.
Ik schrijf vaak gedichten over kunst. Dit fenomeen staat literair
bekend als ekphrasis. Ekphrasis is de vertaling van een
kunstwerk in een andere medium: in mijn geval woordkunst
over visuele kunst.